HONDA OTO

Giá niêm yết

Chi phí tạm tính lăn bánh

CRV

CRV L

1.118 tỷ

1.195 tỷ

CRV G

1.048 tỷ

1.120 tỷ

CRV E

998 triệu

1.067 tỷ

CITY

CITY TOP

599 triệu

674 triệu

CITY CVT

559 triệu

630 triệu

CIVIC

CIVIC L

929 triệu

1043 triệu

CIVIC G

789 triệu

887 triệu

CIVIC E

729 triệu

820 triệu

ACCORD

ACCORD 2.4AT

1.319 tỷ

1.457 tỷ

HRV

HRV G

786 triệu

882 triệu

HRV L

866 triệu

972 triệu